23/03/2023 09:14        

Nhiệt liệt chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023

 
Video